Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Thì thế mới mơ chứ:)
  Nhưng mình thấy mấy trường xung quanh trường mình đều lắp điều hòa tất cả các lớp, trường mình mới lắp vài lớp thôi:v
  8 Tháng sáu 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Lắp nhiều ko tốt
  8 Tháng sáu 2020
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Lắp nhiều cần phải có đường truyền tải điện cực khỏe
  8 Tháng sáu 2020
 4. Gâu Đần
  8 Tháng sáu 2020
-->