Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Bắpie Kute
  8 Tháng sáu 2020
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  8 Tháng sáu 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  buổi tối tốt lành nhé em gái :>
  8 Tháng sáu 2020
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  8 Tháng sáu 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ba hột nhiều thế
  8 Tháng sáu 2020
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  anh Thư ơi ~
  8 Tháng sáu 2020
 7. _Nhược Hy Ái Linh_
  8 Tháng sáu 2020
 8. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  anh đây ~
  8 Tháng sáu 2020
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  có chuyện gì?
  8 Tháng sáu 2020
 10. _Nhược Hy Ái Linh_
  8 Tháng sáu 2020
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ei
  nói gì nói đi
  anh có nhiều việc lắm
  8 Tháng sáu 2020
 12. _Nhược Hy Ái Linh_
  8 Tháng sáu 2020
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  :> xin mời em ra khỏi wall anh nhé
  anh bận, bye bye em nè ^^
  có gì mai nói
  chứ cứ im im vậy người ta nói mình bị câm điếc bệnh tật nhé em
  anh muốn giữ thể diện cho em nên anh khuyên em nên câm mồm luôn đi đừng rep gì nữa
  cảm ơn em nha cô bé :>
  8 Tháng sáu 2020
-->