Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Trương Văn Trường Vũ
  3 Tháng sáu 2020
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  lâu lém ko gặp :> nhớ tôi hongggg
  3 Tháng sáu 2020
 3. Trương Văn Trường Vũ
  3 Tháng sáu 2020
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  dạo này sao buồn thế :<
  3 Tháng sáu 2020
 5. Trương Văn Trường Vũ
  3 Tháng sáu 2020
-->