Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  lô Can:3, sorry onl muộn:v
  4 Tháng sáu 2020
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  4 Tháng sáu 2020
 3. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  bụt ti chưa zợ
  4 Tháng sáu 2020
 4. Gâu Đần
  Gâu Đần
  can còn đó hông?
  Ơ v Ơ
  4 Tháng sáu 2020
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  can vừa đi hk về nè
  4 Tháng sáu 2020
-->