Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Good evening, girl.
  30 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Ở đây ms chiều thôi ạ
  30 Tháng năm 2020
 3. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Evening là chào từ chiều đến tối đó em.^^
  Gần 5h rồi là chào evening dc rồi đó ^^
  30 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bạn ở đâu nhỉ
  30 Tháng năm 2020
 5. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Mình ở sao Huế...
  30 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan

  bạn 28 tuổi?
  30 Tháng năm 2020
 7. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Vâng, mình còn "trẻ" ^^
  30 Tháng năm 2020
-->