Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi VannyTraanf

 1. 0911879126
  0911879126
  anh chuyển đi đâu vậy ~
  30 Tháng năm 2020
 2. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Kanagawa ^^
  30 Tháng năm 2020
 3. 0911879126
  0911879126
  ở đâu vậy
  30 Tháng năm 2020
 4. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Ở bên cạnh tokyo ^^
  30 Tháng năm 2020
 5. 0911879126
  30 Tháng năm 2020
 6. VannyTraanf
  VannyTraanf
  Cười cái gì nhỏ kia...
  30 Tháng năm 2020
 7. 0911879126
  30 Tháng năm 2020
-->