Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snow - chan

 1. Snow - chan
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Tăng chúng ta không phải là răng người thì là răng gì ?
  Nó thường có màu trắng , có thể thấy hơi xanh và tí màu ngà
  30 Tháng năm 2020
 3. Snow - chan
  Snow - chan
  Wow ! Không biết tăng là gì ? Đâu chỉ thấy một màu vàng thôi
  30 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Từ tăng là do mk ghi sai chính tả , đc chưa ?

  Nếu bạn nói thế thì mình cũng không nói làm gì nữa , mình nói mà bạn không nghe thì thôi
  30 Tháng năm 2020
 5. Snow - chan
  Snow - chan
  :"mk" xưng hô sai rồi cậu ơi ...
  30 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Sai gì nhở
  Người có răng trắng thì mình thấy nhiều nhá
  30 Tháng năm 2020
 7. Snow - chan
  Snow - chan
  T^T . Quay trở về Kino ngày trước đi ..
  30 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Em vẫn là kino
  30 Tháng năm 2020
 9. Snow - chan
  Snow - chan
  Kino ơi ...
  30 Tháng năm 2020
 10. Snow - chan
  Snow - chan
  cảm ơn ... em
  30 Tháng năm 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Ơi anh
  30 Tháng năm 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Là sao a
  30 Tháng năm 2020
 13. Snow - chan
  Snow - chan
  ^^ Vẫn như Kino ngày nào
  30 Tháng năm 2020
 14. Snow - chan
  Snow - chan
  giờ mới biết Kino tên là Nhật
  30 Tháng năm 2020
 15. Snow - chan
  Snow - chan
  Kino ơi
  31 Tháng năm 2020
 16. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ơi a
  31 Tháng năm 2020
-->