Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  hic hic
  bị trễ một ngày : (
  tại không biết hôm qua là bớt đê của ông
  29 Tháng năm 2020
 2. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Uầy.. năm nay đc chúc nhiều thế. Mơn nha :)))
  29 Tháng năm 2020
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  không có gì!
  Ủa mà chúc sinh nhật không có được mời vào nhà dự sinh nhật à?
  29 Tháng năm 2020
 4. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Ông muốn vào ko :,>
  29 Tháng năm 2020
 5. Quang Đông
  Quang Đông
  muốn muốn
  29 Tháng năm 2020
 6. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Mời vào nếu có hứng thú :D
  29 Tháng năm 2020
 7. Quang Đông
  Quang Đông
  trà bánh đâu ông
  *bước vào*
  29 Tháng năm 2020
 8. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Nhà koo có trà j ngoài trà lipton :>> Vì một mùa hè không nóng :)
  29 Tháng năm 2020
 9. Quang Đông
  Quang Đông
  cái gì tôi cũng uống hết. Tôi dễ tính lắm
  29 Tháng năm 2020
 10. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Thế thì mời ông dùng trà *mang bánh ra tiếp*
  29 Tháng năm 2020
 11. Quang Đông
  Quang Đông
  ông ăn trước đi
  chủ ăn trước thì khách mới dám dùng chứ
  30 Tháng năm 2020
 12. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Ok man *insert quá trình ăn bánh* Đến ông :v
  30 Tháng năm 2020
 13. Quang Đông
  Quang Đông
  bánh ông mua từ khi nào đấy
  1 Tháng sáu 2020
 14. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Maybe vài năm trước v:
  1 Tháng sáu 2020
 15. Quang Đông
  Quang Đông
  *để miếng bánh lại đĩa*
  hên quá mới có ăn 1 cái thôi.
  2 Tháng sáu 2020
 16. Lê Duy Vũ
  4 Tháng sáu 2020
 17. Quang Đông
  Quang Đông
  mà ông hay sub video bằng phần mềm gì thế
  tui thấy cũng hay hay :D
  7 Tháng sáu 2020
-->