Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Nguyễn Quốc Sang
  27 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  sao khóa gì mà lâu dữ :D
  27 Tháng năm 2020
 3. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  thì,vấn đề nằm ở chỗ năm ngoái thi sg nên k vào, sau học thêm chiều nên -> quên mk, mà về nhà là 1 cày game 2 cày fb 3 cày sách vở-> k vào luôn
  27 Tháng năm 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  27 Tháng năm 2020
 5. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  ờ, off đã, mưa r
  27 Tháng năm 2020
-->