Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hết duyên đó
  25 Tháng năm 2020
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Nàooooooo, hong được nói thế
  25 Tháng năm 2020
 3. Kuroko - chan
  25 Tháng năm 2020
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Đã hết duyên âu mà hết
  25 Tháng năm 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Dạ dạ
  25 Tháng năm 2020
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Hì ^^
  Ngoan ^^
  25 Tháng năm 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Vẫn ngoan mà
  25 Tháng năm 2020
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  Hì ^^
  Vâng ạ ❤❤❤❤❤
  25 Tháng năm 2020
 9. Kuroko - chan
  25 Tháng năm 2020
 10. Đỗ Anh Thái
  10 Tháng sáu 2020
-->