Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Bày cho, đeo kính, ngồi hàng 1
  ok nha
  26 Tháng năm 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  26 Tháng năm 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  26 Tháng năm 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  26 Tháng năm 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  26 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  26 Tháng năm 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  27 Tháng năm 2020
-->