Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Sunny ^.^
  Sunny ^.^
  Bạn cùng khối khác lớp với mình. Mình là Vũ. Cho làm quen nha.
  25 Tháng năm 2020
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ừa cx đc nha
  25 Tháng năm 2020
 3. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  mik là linh 2k7
  25 Tháng năm 2020
 4. Sunny ^.^
  Sunny ^.^
  Còn mình 2k7.
  25 Tháng năm 2020
 5. Sunny ^.^
  Sunny ^.^
  Nghỉ ôn bài chút nha. Bảo thằng Chạch nó đưa đề cương ôn tập mà ko thấy.
  25 Tháng năm 2020
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  25 Tháng năm 2020
-->