Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  j nx?
  25 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Nghĩ zeeo
  25 Tháng năm 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  zeeo?
  25 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Mai kt 1 tiết Lý-.-
  25 Tháng năm 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  há há há
  học đi
  25 Tháng năm 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Đang học
  25 Tháng năm 2020
 7. Bắpie Kute
  25 Tháng năm 2020
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Bài khó quá chừng
  25 Tháng năm 2020
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  bài tập á hả???
  ừ thì khó thật
  t thứ 5 ms kt
  25 Tháng năm 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  T học tư nên cô cho lun:p
  25 Tháng năm 2020
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  cô huệ à?
  25 Tháng năm 2020
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  25 Tháng năm 2020
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  chwos ai
  25 Tháng năm 2020
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  25 Tháng năm 2020
 15. Bắpie Kute
  25 Tháng năm 2020
-->