Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  24 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chỉ mê gái đẹp thôi *bị led* :D
  24 Tháng năm 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  chiến tranh :>>
  24 Tháng năm 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  24 Tháng năm 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  muốn chiến tranh với em á
  24 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  chị k mêm trai ok :v
  24 Tháng năm 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
  24 Tháng năm 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chị mê gái
  24 Tháng năm 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ok ok
  đúng :)))))
  đúng ý chị
  24 Tháng năm 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  24 Tháng năm 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  24 Tháng năm 2020
-->