Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Từ từ khi nào rảnh t hát cho nghe
  24 Tháng năm 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  24 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Deadline chóng mặt
  Nhưng k có gì là free
  M show giọng trc đê
  24 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  để xem...m phải mở chặn fb t mới nói đc chớ
  26 Tháng năm 2020
-->