Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuro-chan

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hi bà chị :D
  24 Tháng năm 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  cơn gióa nào đã mang bà chụy tới đây ??? :D
  24 Tháng năm 2020
 3. Kuro-chan
  Kuro-chan
  cháu lướt qua thôi cô Bắp :>>
  24 Tháng năm 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  thì ra cháu vẫn còn nhớ tới quan hệ giữa hai ta nhể? :>
  24 Tháng năm 2020
 5. Kuro-chan
  Kuro-chan
  .__.
  24 Tháng năm 2020
 6. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ngoan đấy cháu iu ;-;
  24 Tháng năm 2020
-->