Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đâu có đâu -.-
  24 Tháng năm 2020
 2. Chris Master Harry
  24 Tháng năm 2020
 3. Chris Master Harry
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sao em
  24 Tháng năm 2020
-->