Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. landghost
  landghost
  Là ngày m quay lại diễn đàn :>
  24 Tháng năm 2020
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi

  T suýt quên á :v
  24 Tháng năm 2020
 3. landghost
  landghost
  T định sang nhắc nhưng thôi, để m tự qua :)
  24 Tháng năm 2020
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T định tối mới qua cơ
  24 Tháng năm 2020
 5. landghost
  landghost
  Không được, chỉ có 1 ngày nên m phải qua đây cả ngày
  24 Tháng năm 2020
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T còn xem phim nữa -.-
  24 Tháng năm 2020
 7. landghost
  landghost
  Hừm lại phim
  24 Tháng năm 2020
 8. landghost
  landghost
  ê m đâu ròiiii
  24 Tháng năm 2020
 9. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Xem phim -.-
  24 Tháng năm 2020
 10. landghost
  landghost
  Hừm chán m quá, t off thôi
  24 Tháng năm 2020
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Uk :v
  24 Tháng năm 2020
-->