Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. The key of love
  The key of love
  Hi Hi thanks nè, êu thương quá đi mất
  23 Tháng năm 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  em sãn tiện qua đòi tiền luôn ạ
  23 Tháng năm 2020
 3. The key of love
  23 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  cát xê hôm đám cưới
  23 Tháng năm 2020
 5. The key of love
  The key of love
  Hehe lm free ai lại lấy money
  23 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chị trả đi
  23 Tháng năm 2020
 7. The key of love
  The key of love
  Hihi chị lm j có tiền
  23 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thế đòi chị đòi của chị
  23 Tháng năm 2020
 9. The key of love
  The key of love
  Mà tmod lâu quá k qua chơi nga
  23 Tháng năm 2020
 10. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đi
  23 Tháng năm 2020
 11. The key of love
  23 Tháng năm 2020
 12. The key of love
  The key of love
  Có thân xác này này
  23 Tháng năm 2020
 13. The key of love
  The key of love
  Lấy k
  23 Tháng năm 2020
 14. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ==
  Thân xác của chị trao cho chồng Uyên của chị rồi
  23 Tháng năm 2020
 15. The key of love
  The key of love
  Đóa hết r, còn j để đòi tui đâu
  23 Tháng năm 2020
 16. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hmm
  Thế bán hết của hồi môn rồi trả tiền cho em
  23 Tháng năm 2020
 17. The key of love
  The key of love
  Hihi sao dc
  23 Tháng năm 2020
 18. The key of love
  The key of love
  Của hồi môn cho đi r, ai lấy lại
  23 Tháng năm 2020
 19. Kino-Kun
  Kino-Kun
  về đòi ba má chồng chị
  23 Tháng năm 2020
 20. The key of love
  23 Tháng năm 2020
-->