Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  nãy h làm j z
  23 Tháng năm 2020
 3. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  sao ghê
  t phải hc chứ
  23 Tháng năm 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 7. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  làm bài viết văn số 6
  23 Tháng năm 2020
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  à, nãy h t học lòng yêu nc
  23 Tháng năm 2020
 9. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ò
  GDCD hả?
  đang vik tryjn nè
  23 Tháng năm 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  văn đó m
  ò
  23 Tháng năm 2020
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  mà văn bài j mà lòng yêu nc
  23 Tháng năm 2020
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  lật sách ra coi
  23 Tháng năm 2020
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  cây tre vn
  23 Tháng năm 2020
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  sau bài câu trần thuật đơn ó
  23 Tháng năm 2020
 15. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t lười
  23 Tháng năm 2020
 16. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  xem bài mới của Suga ch
  23 Tháng năm 2020
 17. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  r
  August D
  23 Tháng năm 2020
 18. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 19. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  truất v~
  23 Tháng năm 2020
 20. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 21. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hồi bữa h t cảm thấy t có tội lỗi quá
  23 Tháng năm 2020
 22. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 23. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hồi bữa h hok có để tâm đến Tuấn và Bangtan. Ít thời gian rảnh, có rảnh thì lại xem dăm ba cái líp về liên quân -.-
  23 Tháng năm 2020
 24. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ò
  mấy bữa nay cày nè
  23 Tháng năm 2020
 25. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t hok có thời gian cày lun á m
  23 Tháng năm 2020
 26. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  sao hk cóa
  23 Tháng năm 2020
 27. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  giờ mới bắt zô cày
  vừa hc vừa cày vừa vik trỵn
  23 Tháng năm 2020
 28. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
 29. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hc hành đồ chi
  sắp thi r
  kt ko, um sùm
  23 Tháng năm 2020
 30. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  chưa thi mừ
  23 Tháng năm 2020
 31. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  kiểm tra 1 tiết 15 đồ chi m
  23 Tháng năm 2020
 32. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  kt hết r
  23 Tháng năm 2020
 33. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t chưa hết
  còn nhiều lắm
  23 Tháng năm 2020
 34. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  còn j nũa
  23 Tháng năm 2020
 35. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  sinh 1 tiết thứ 7 tuần sau
  1 tiết GDCD thứ 6
  1 tiết lý thứ 5
  mốt cô văn dò bài
  23 Tháng năm 2020
 36. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ò
  mốt kt sử
  m có kt hk
  23 Tháng năm 2020
 37. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t kt 15'sử rồi
  23 Tháng năm 2020
 38. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  1 tiết ó
  23 Tháng năm 2020
 39. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  chưa
  23 Tháng năm 2020
-->