Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  có ghi nguồn mà nhỉ
  quy định mới của box địa à?
  23 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Đọc nội quy mới của diễn đàn
  23 Tháng năm 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đâu dẫn link cho t với, ko bik
  23 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Vẫn là topic cũ á
  23 Tháng năm 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  vậy sao gọi là mới
  23 Tháng năm 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Đọc đi
  23 Tháng năm 2020
 8. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  trích đoạn đó đi, t lười đọc quá
  23 Tháng năm 2020
 9. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Cũng trong đó á m
  Lướt xuống bài c Hằng
  23 Tháng năm 2020
 10. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
 11. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Rồi bc đi
  23 Tháng năm 2020
 12. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
 13. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ai cần m
  23 Tháng năm 2020
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Chớ sao-,-
  23 Tháng năm 2020
 15. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ko sao hết
  23 Tháng năm 2020
 16. Nguyễn Chi Xuyên
  23 Tháng năm 2020
-->