Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ngủ dậy là nó đau
  hok bik nx
  giống như bị chuột rút á
  giờ đỡ hơn rồi
  23 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Ò, nay có hc k
  23 Tháng năm 2020
 3. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Tối cx k hả
  23 Tháng năm 2020
 5. Bắpie Kute
  23 Tháng năm 2020
-->