Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi QuânDao

 1. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  mik cũng từng như thế nhưng bây giờ khác
  22 Tháng năm 2020
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  nếu Tỉ cảm thấy mình vô dụng thì hãy nhớ lại cảnh mà Sakura đã cố đánh nhau với Madara bằng tay ko :D
  22 Tháng năm 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Sakura phế từ đầu đến cuối :33
  22 Tháng năm 2020
 4. QuânDao
  QuânDao
  có chút lạc lối
  22 Tháng năm 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  22 Tháng năm 2020
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Tỉ ngủ đi, muộn òy :33 Goodnight <3
  22 Tháng năm 2020
 7. QuânDao
  QuânDao
  ngủ ngon...
  22 Tháng năm 2020
 8. Awet nina
  Awet nina
  bà ko vô düng tí nào cå
  23 Tháng năm 2020
 9. Awet kaito
  Awet kaito
  bà ko vô dụng tí nào
  31 Tháng năm 2020
 10. QuânDao
  QuânDao
  cảm ơn bà nhiều nha ~
  31 Tháng năm 2020
 11. Awet kaito
  Awet kaito
  đó là vì bà mà
  31 Tháng năm 2020