Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  2 tiết đầu
  22 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  zeze, qua hỏi dề
  22 Tháng năm 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hk cho hí hí
  22 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hỏi đứa khác lè
  22 Tháng năm 2020
 5. Bắpie Kute
  22 Tháng năm 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hình như m lây các nch của teo hehe
  22 Tháng năm 2020
-->