Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Hả
  22 Tháng năm 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  22 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Thế hở
  22 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  uh, ;-;
  hát đi
  23 Tháng năm 2020
-->