Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
 2. hoangngocminh1905@gmail.com
  hoangngocminh1905@gmail.com
  bạn trả lời hộ mình vs
  22 Tháng năm 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  22 Tháng năm 2020
 4. hoangngocminh1905@gmail.com
  22 Tháng năm 2020
 5. hoangngocminh1905@gmail.com
  hoangngocminh1905@gmail.com
  bạn biết câu vật lý đó ko
  trả lời hộ minh
  mai mình ktra 1 tiết r
  22 Tháng năm 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  mình hăm biết
  22 Tháng năm 2020
 7. hoangngocminh1905@gmail.com
  22 Tháng năm 2020
-->