Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Tự Đông

 1. caoyuandeng_1108
  caoyuandeng_1108
  mình cũng k biết nữa
  bài này là cô mình gửi cho lớp mình làm
  22 Tháng năm 2020
 2. Lê Tự Đông
  Lê Tự Đông
  Chắc phản ứng hết đó
  Thấy Hòa tan hoàn toàn
  Mak thấy số mol Na2O không tròn lắm
  22 Tháng năm 2020
 3. caoyuandeng_1108
  22 Tháng năm 2020
 4. caoyuandeng_1108
  caoyuandeng_1108
  anh giải giúp em với ạ
  22 Tháng năm 2020
-->