Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Thấy ava ghê hăm :D
  21 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  21 Tháng năm 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Đẹp á^^
  Mà thấy có ai nói gì âu mà sao bác Yep cứ bảo là có người nói có ny?
  21 Tháng năm 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  21 Tháng năm 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  nhưng bỏ qua nhá cái đó bác yep chụp chơi
  21 Tháng năm 2020
 6. Gâu Đần
  Gâu Đần
  uk, cái avt lừa người thiệt nhưng thôi kệ:>
  21 Tháng năm 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
  21 Tháng năm 2020
-->