Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. The key of love
  The key of love
  Easy dăm ba công thức lượng giác =))
  22 Tháng năm 2020
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Em nên nhớ là em lớp 10 nó khác nhé =))
  22 Tháng năm 2020
 3. The key of love
  The key of love
  Hehe chội toán có j đâu khó a nhể ><
  22 Tháng năm 2020
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Chẳng qua là nó nhiều công thức với định nghĩa thui
  Chứ nếu hiểu và áp dụng được thì dăm ba công thức với định nghĩa là suy ra đc hết
  22 Tháng năm 2020
 5. The key of love
  The key of love
  Đúng dồi :»
  22 Tháng năm 2020
 6. The key of love
  The key of love
  Dễ ẹc :D
  22 Tháng năm 2020
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Yaa ^^
  22 Tháng năm 2020
 8. The key of love
  The key of love
  Hehe sắp kêu nhau bằng bạn, anh nhá =)
  22 Tháng năm 2020
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Nooo, sẽ ko gọi em bằng bạn đâu nhá :33
  22 Tháng năm 2020
 10. The key of love
  The key of love
  E kiu a bằng bạng :»
  22 Tháng năm 2020
 11. The key of love
  The key of love
  Kiu chị bằng bạn ^^
  22 Tháng năm 2020
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Nooooooooooooooo
  I won't do that
  22 Tháng năm 2020
 13. The key of love
  The key of love
  Nay sao ai cx đổi giới tính hết taaaa
  22 Tháng năm 2020
 14. Tohru - san
  Tohru - san
  Anh đổi là do nghe lời vợ á
  22 Tháng năm 2020
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Học đê
  24 Tháng năm 2020
 16. Tohru - san
  Tohru - san
  Vâng ạ ~~
  Vẫn đang học mà
  25 Tháng năm 2020
-->