Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. FourHorsemenOfTheSwarm
  FourHorsemenOfTheSwarm
  Thôi, anh "Kiêm tra sấp mặt, thời gian on hạn hẹp" nên không dám.
  20 Tháng năm 2020
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  cứ hỏi, khi vào lại tôi sẽ trả lời hết và sẽ không bỏ qua một người nào. Thân!
  20 Tháng năm 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Thế cơ
  20 Tháng năm 2020
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ờ, cả m luôn
  20 Tháng năm 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Không cần đâu bạn... Tôi giỏi cân được người ta rồi... Chờ bạn chắc tôi dup luôn rồi
  20 Tháng năm 2020
 6. Trương Văn Trường Vũ
  20 Tháng năm 2020
 7. Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2020
-->