Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  20 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Bạn thân nghe mà tức
  20 Tháng năm 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  20 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Ba bảo nghỉ
  20 Tháng năm 2020
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Sáng nay nó đau bụng xin về trc giờ bảo nghỉ học luôn
  20 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  20 Tháng năm 2020
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Tốn công kèm nó học và có tiến bộ rồi nản lạ
  20 Tháng năm 2020
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Ba nó bảo vào sài gòn làm trong khi nó mới lớp 7. Cho nghỉ học
  20 Tháng năm 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :>>>>>>>>
  ghỉ học rồi sau làm gì
  thưck ra k phải đi học mới có tương lai, nhưng tùy người thôi k phải ai cũng may mắn
  20 Tháng năm 2020
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nó nhỏ con làm j ở sg
  20 Tháng năm 2020
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nó đang có hứng thú vs việc học lại đem cho nó nghỉ
  20 Tháng năm 2020
 12. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hoàn cảnh gia đình có sao j
  20 Tháng năm 2020
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Chả biết nx. Ba mẹ nó đi làm ăn xa. Nó ở với ông bà
  20 Tháng năm 2020
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hoàn cảnh gia đình khá
  20 Tháng năm 2020
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Bình thường
  20 Tháng năm 2020