Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hic
  khi đó t đang đi học
  20 Tháng năm 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  khổ thân m
  20 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  * rơi nước mắt
  20 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  nhớ vợ hay sao
  20 Tháng năm 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  vợ nèo
  20 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  20 Tháng năm 2020
 7. Kino-Kun
  20 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  why
  20 Tháng năm 2020
-->