Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Kino-Kun
  20 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  20 Tháng năm 2020
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Bánh bao qua chs nè
  20 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  mang thị bánh bao :D
  20 Tháng năm 2020
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Mang Thị Bảo Hân mà
  20 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  quen miệng rồi :p
  20 Tháng năm 2020
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên

  Thôi bánh bao cũng đc
  Nghe cx cute
  20 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  bánh bao hấp
  20 Tháng năm 2020
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ăn ngon đóa
  20 Tháng năm 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Khỏi hấp đi
  20 Tháng năm 2020
 11. Nguyễn Chi Xuyên
  20 Tháng năm 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  bánh bao nướng
  20 Tháng năm 2020
 13. Kino-Kun
  Kino-Kun
  bánh bao nhân ma :D
  20 Tháng năm 2020
 14. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Bánh bao không nhân
  20 Tháng năm 2020
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  bánh bao nhân bánh bao
  20 Tháng năm 2020
 16. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Bánh bao trắng
  20 Tháng năm 2020
-->