Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cute - sama

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ưi ~~~ Bé gọi anh gì đó UwU
  19 Tháng năm 2020
 2. Cute - sama
  Cute - sama
  qua chơi thui anh
  19 Tháng năm 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạ dạ :33
  19 Tháng năm 2020
 4. Cute - sama
  Cute - sama
  anh khỏe hơm
  19 Tháng năm 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạ khỏe nà :33
  tiện thể chúc bé sinh nhật vui vẻ nhoa :33
  19 Tháng năm 2020
 6. Cute - sama
  Cute - sama
  dạ:3
  19 Tháng năm 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạo này anh buồn T~T
  19 Tháng năm 2020
 8. Cute - sama
  Cute - sama
  sao vạy
  19 Tháng năm 2020
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  à thôi, hong có gì đâu T~T
  19 Tháng năm 2020
 10. Cute - sama
  Cute - sama
  anh đừng bùn, vui lên, thi xong bùn sau anh ơi
  19 Tháng năm 2020
 11. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dạ dạ T~T
  19 Tháng năm 2020
-->