Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  có đè phải người m k
  18 Tháng năm 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Không
  18 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  1 mình cây đa cân 4 cái cột điện
  18 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  woww
  thật pơ phệch
  ở nơi t ở k còn đa nữa
  18 Tháng năm 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  đa nhỏ lắm hay j mak dễ gãy v ;-;
  18 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đa cổ thụ UwU
  18 Tháng năm 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ủa sao dễ gãy v :>>
  18 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  cũng k biết nữa
  Hmmm
  Nó ở xã khác
  Nhưng gần nên cả 2 xã đều phải cắt điện
  18 Tháng năm 2020
 9. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ._. un bờ li vơ bồ
  18 Tháng năm 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  trèo len sửa :D
  18 Tháng năm 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ==
  Kẻo điện giật đó
  18 Tháng năm 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  chơi lớn luôn :D
  18 Tháng năm 2020
-->