Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  động lực để ta ôn môn LỊCH SỬ Ù v Ú
  17 Tháng năm 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  yessssssssssss
  17 Tháng năm 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Cháu ngoan Bác Hồ is real Ò v Ó
  17 Tháng năm 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đảng cộng sản is the best Ò v Ó
  17 Tháng năm 2020
 5. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Hihi toàn cháu ngoan của đảng >:3
  17 Tháng năm 2020
 6. Bắpie Kute
  17 Tháng năm 2020
 7. FourHorsemenOfTheSwarm
  FourHorsemenOfTheSwarm
  Cái lũ đú đảng này
  18 Tháng năm 2020
 8. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Uk, Đang học lịch sử nên đú theo cho không vãi kiến thức thôi
  Không phải chuyện của bạn bạn ko thích bạn xem dùm mình đừng làm bẩn wall nhà mình nha
  Ko có í gây war đâu:3
  18 Tháng năm 2020
 9. FourHorsemenOfTheSwarm
  FourHorsemenOfTheSwarm
  Nếu vậy thì thôi, học đi
  18 Tháng năm 2020
 10. Gâu Đần
  18 Tháng năm 2020
-->