Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Hy

 1. Linh Hy
  Linh Hy
  livestream giữa tôi ghét Hóa học và tôi ưa Hóa Học đó mng :3
  17 Tháng năm 2020
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Hong được dẫn link ngoài mà :vv
  17 Tháng năm 2020
 3. Linh Hy
  Linh Hy
  dẫn link facebook được mi ơi :v
  17 Tháng năm 2020
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  17 Tháng năm 2020
-->