Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trung Ngo

 1. giangha13062013
  giangha13062013
  Thế bạn học được điều này dồi à?
  17 Tháng năm 2020
 2. Trung Ngo
  Trung Ngo
  thì ổng giáo sư nói luôn mà, thì chả biết ~~ bạn có muốn biết hong ?
  17 Tháng năm 2020
 3. giangha13062013
  giangha13062013
  Có có :v Chứng tỏ ông đếy phi thường nhểi
  17 Tháng năm 2020
 4. giangha13062013
  giangha13062013
  Bạn cũng thế
  17 Tháng năm 2020
 5. giangha13062013
  giangha13062013
  Và mình sắp thế =)))
  17 Tháng năm 2020
 6. Trung Ngo
  Trung Ngo
  Trong lý thuyết vật lý tiêu chuẩn, các thiên hà ngày càng xa nhau; đó là sự mở rộng của Vũ trụ. Tuy nhiên, theo cách mà lý thuyết mô tả nó (ý tôi là trong Lý thuyết tương đối tổng quát) không có thiên hà nào thực sự di chuyển. Tất cả những gì đang xảy ra là lượng không gian (chân không) ở giữa chúng đang tăng lên.
  17 Tháng năm 2020
 7. giangha13062013
  giangha13062013
  =)))))))))
  17 Tháng năm 2020
 8. Trung Ngo
  Trung Ngo
  haizzzz
  17 Tháng năm 2020
-->