Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Rubik 8
  Rubik 8
  khi nối ở vị trí o, thì mạch có dạng (R1 // R2) nt R3 -> tính U1,2 , rồi tính I2=Ia
  17 Tháng năm 2020
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  em để ở Ia=I3-I1 nên ko so sánh đc :vv
  em cảm ơn
  17 Tháng năm 2020
 3. Rubik 8
  Rubik 8
  thế lm đc ch ?
  17 Tháng năm 2020
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  17 Tháng năm 2020
 5. Rubik 8
  Rubik 8
  ok p,r,o
  17 Tháng năm 2020
-->