Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snow - chan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Ơi
  17 Tháng năm 2020
 2. Snow - chan
  Snow - chan
  cảm ơn em nhiều nha
  17 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ???
  17 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Sao vậy
  17 Tháng năm 2020
 5. Snow - chan
  Snow - chan
  nhờ cái minigame đó mà anh lên HS tiến bộ rồi ^^
  17 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  17 Tháng năm 2020
 7. Snow - chan
  Snow - chan
  thanks kiu
  17 Tháng năm 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  17 Tháng năm 2020
 9. Snow - chan
  Snow - chan
  em lớp 6 . e bt anh đang hỏi e câu hỏi j . Đó là tại sao Kino lớn tuổi hơn mà gọi là e
  17 Tháng năm 2020
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  tại sao
  17 Tháng năm 2020
 11. Snow - chan
  Snow - chan
  anh đừng quan tâm làm chị ^^
  17 Tháng năm 2020
 12. Snow - chan
  17 Tháng năm 2020
 13. Snow - chan
  Snow - chan
  nhưng người em lại không xưng hô đúng
  17 Tháng năm 2020
-->