Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  tc là gì m
  16 Tháng năm 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tc á
  ở đâu
  16 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thì ở trên đó
  " làm thế thì tc hết "
  16 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng năm 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  t không hiểu gì luôn á
  16 Tháng năm 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ngủ đi bạn
  Pp
  16 Tháng năm 2020
-->