Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Võ Thu Uyên
  16 Tháng năm 2020
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Ngu đó
  16 Tháng năm 2020
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  hic bị chửi r
  16 Tháng năm 2020
 4. Kuroko - chan
  16 Tháng năm 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Ai chửi ông thế
  16 Tháng năm 2020
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  chuyện gì vậy@@
  16 Tháng năm 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chịu
  16 Tháng năm 2020
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hai ng chưa ngủ hở==
  16 Tháng năm 2020
 9. Trương Văn Trường Vũ
  16 Tháng năm 2020
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thôi ngủ đê
  16 Tháng năm 2020
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chưa ngủ
  16 Tháng năm 2020
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vậy thôi thức với t đi@@
  16 Tháng năm 2020
 13. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thức 1 mình đi
  16 Tháng năm 2020
 14. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ớ... phũ vậy==
  thức hát t nghe
  16 Tháng năm 2020
 15. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  tối hát bằng niềm tin à ==
  16 Tháng năm 2020
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ừ==
  hôm nay t định thức thâu, mà chán không có gì làm==
  16 Tháng năm 2020
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Trừi... Thâu sai ngay ròi
  16 Tháng năm 2020
 18. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hở@@
  sai gì Mai
  16 Tháng năm 2020
 19. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Đa số t7 tui thâu nhưng hem phải tuân này
  16 Tháng năm 2020
 20. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  yep@@
  ngủ đi không hại sức khỏe á
  16 Tháng năm 2020
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Ọ ^^
  16 Tháng năm 2020
 22. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  t không biết thâu được đêm nay không, lát nữa nó mà on, nó sẽ bắt t ngủ==
  16 Tháng năm 2020
 23. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Thôi m cũng mau ngủ đi.... Đừng thức
  17 Tháng năm 2020
 24. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  lát nữa:v
  17 Tháng năm 2020
 25. Kuroko - chan
  17 Tháng năm 2020
 26. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Thôi ngủ đi Mai, muộn rồi kìa
  17 Tháng năm 2020
 27. Kuroko - chan
  17 Tháng năm 2020
-->