Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  why
  16 Tháng năm 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  :< mệt quá lại nhanh nữa
  16 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Đúng đó
  Vừa đăng câu hỏi lên đã trả lời
  Mk chưa kịp đội mũ để quay xe
  16 Tháng năm 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  chóng mặt @@
  16 Tháng năm 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  chưa kịp đọc đã thấy chữ "View them" :<
  16 Tháng năm 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  và cái tội ko đọc kĩ nội quy :<
  16 Tháng năm 2020
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  trôi tb mất
  16 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Vừa đăng là có người tl
  16 Tháng năm 2020
 9. Hắc Trần Tuyết Nhi
  16 Tháng năm 2020
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  mai có bắt buộc phải tham gia ko ??
  16 Tháng năm 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Còn mai nữa
  16 Tháng năm 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Cố lên
  16 Tháng năm 2020
 13. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  có bắt buộc ko :<<
  16 Tháng năm 2020
 14. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Không đâu
  16 Tháng năm 2020
 15. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  UwU vậy nếu rảnh ms tham gia đc
  16 Tháng năm 2020
-->