Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Sắp tới rồi
  16 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  : em đang hóng :)
  16 Tháng năm 2020
 3. Kino-Kun
  16 Tháng năm 2020
 4. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Hóng gì thế.
  16 Tháng năm 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ anh tự biết
  16 Tháng năm 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  16 Tháng năm 2020
-->