Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  16 Tháng năm 2020
 2. Kino-Kun
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sao vậy
  T k tham gia đc ddou bài nhiều :v
  16 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ==
  Buồn thế m
  16 Tháng năm 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ê nếu xin nghỉ mà vẫn sinh hoạt có sao k
  16 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chác vẫn đc đó
  16 Tháng năm 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  câu bài viết
  16 Tháng năm 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  =,=
  16 Tháng năm 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng năm 2020
 10. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thôi k có gì
  16 Tháng năm 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  đúng quá chứ
  mà m xoá đc ảnh bìa ak
  Xoá hộ t
  16 Tháng năm 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  done nhé
  16 Tháng năm 2020
 13. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng năm 2020
 14. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  wow
  Lắm quyền v
  16 Tháng năm 2020
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  không có gì đâu
  16 Tháng năm 2020
 16. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng năm 2020
 17. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hmm
  16 Tháng năm 2020
-->