Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snow - chan

 1. Võ Thu Uyên
  16 Tháng năm 2020
 2. Snow - chan
  Snow - chan
  phạt Kino Kun đi ^^
  16 Tháng năm 2020
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Phạt gì
  16 Tháng năm 2020
 4. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Sao thế ?
  16 Tháng năm 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  16 Tháng năm 2020
 6. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  16 Tháng năm 2020
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  #Chạch dũng Giận gì anh ?
  16 Tháng năm 2020
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Chuyện gì đang xảy ra? Giận gì? Phạt gì
  16 Tháng năm 2020
 9. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  @Kino-Kun Cái tội đánh nát tb ko cho Snow học.
  16 Tháng năm 2020
 10. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Nghĩ thế thôi.
  16 Tháng năm 2020
 11. Kino-Kun
  16 Tháng năm 2020
 12. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Lần đc 5 điểm ấy.
  16 Tháng năm 2020
 13. Kino-Kun
  Kino-Kun
  16 Tháng năm 2020
 14. Kuro-chan
  Kuro-chan
  tắt tb đi hoặc unfollow...chứ em ko thể đổ hết lỗi lên đầu bạn ý đc ._.
  19 Tháng năm 2020
-->