Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Hello Anh/ Chị:3
  16 Tháng năm 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  cho chị lm quen ^^
  16 Tháng năm 2020
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
 4. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Yep>:3
  Em là Linh nhưng cứ gọi em là Bụt:3
  16 Tháng năm 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  oke Linh ^^ chị gọi Linh nha
  16 Tháng năm 2020
 6. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Vâng._.
  16 Tháng năm 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  16 Tháng năm 2020
 8. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Em thay đổi tiêu đề rùi
  16 Tháng năm 2020
 9. Hắc Trần Tuyết Nhi
  16 Tháng năm 2020
-->