Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi giangha13062013

 1. giangha13062013
  15 Tháng năm 2020
 2. Trung Ngo
  Trung Ngo
  bỏ cái bảng tuần hoàn ra ~~
  16 Tháng năm 2020
 3. Trung Ngo
  Trung Ngo
  C thôi ~~
  16 Tháng năm 2020
 4. giangha13062013
  giangha13062013
  ủa thế nó có tạo ra co2 nữa mà ơ?
  16 Tháng năm 2020
 5. giangha13062013
  giangha13062013
  mà thế thì có tác dụng với ca(oh)2 chứ
  16 Tháng năm 2020
 6. Trung Ngo
  Trung Ngo
  16 Tháng năm 2020
 7. giangha13062013
  giangha13062013
  ủa thế thì sao là C được?
  16 Tháng năm 2020
 8. Trung Ngo
  Trung Ngo
  ? là C mà -_-, thử xem
  16 Tháng năm 2020
 9. giangha13062013
  giangha13062013
  thử dồi nhma tại nó pư với h2so4 đặc ra co2 nữa màa?
  16 Tháng năm 2020
 10. Trung Ngo
  Trung Ngo
  thì cả CO2 và SO2 tạo kết tủa, ban đầu nó sẵn thế rồi mà ...
  16 Tháng năm 2020
 11. giangha13062013
  giangha13062013
  ủa thế làm sao mà m ra mol kết tủa được? có cả caso3 caco3 mà'
  16 Tháng năm 2020
 12. Trung Ngo
  Trung Ngo
  nó là hh kết tủa, tính moL SO2 theo x, theo pt m kết tủa
  16 Tháng năm 2020
 13. giangha13062013
  giangha13062013
  :vvvv à r oke
  16 Tháng năm 2020
 14. giangha13062013
  giangha13062013
  Kh đi học à?
  16 Tháng năm 2020
 15. Trung Ngo
  Trung Ngo
  nay thi tỉnh, nghỉ
  16 Tháng năm 2020
 16. giangha13062013
  giangha13062013
  :v lớp 12 à?
  16 Tháng năm 2020
 17. Trung Ngo
  16 Tháng năm 2020
-->