Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. The Joker
  The Joker
  Chưa cậu ơi : ))
  8 Tháng bảy 2020
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  Nhưng trời thì lại nắng rồi, không mưa nữa =))
  8 Tháng bảy 2020
 3. The Joker
  The Joker
  Thế thôi lại cầu mưa nhá =))
  8 Tháng bảy 2020
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  Oki, cậu cứ cầu mưa đi =))
  8 Tháng bảy 2020
 5. The Joker
  The Joker
  Oke =))
  8 Tháng bảy 2020
-->