Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snow - chan

 1. Snow - chan
  Snow - chan
  tại kino hết đóaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  15 Tháng năm 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Phá đi
  15 Tháng năm 2020
 3. Snow - chan
  Snow - chan
  phá nè phá nè
  15 Tháng năm 2020
 4. Snow - chan
  Snow - chan
  đập đập
  15 Tháng năm 2020
 5. Snow - chan
  Snow - chan
  bắn bắn bắn bắn
  15 Tháng năm 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Phá xem đc bn tb
  15 Tháng năm 2020
 7. Snow - chan
  Snow - chan
  Kino


  đồ
  đáng

  ghét


  T.T
  15 Tháng năm 2020
 8. Snow - chan
  Snow - chan
  ghét Kino nhì
  15 Tháng năm 2020
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  TẮt tb khỏi lo :D
  15 Tháng năm 2020
 10. Snow - chan
  Snow - chan
  ghét
  15 Tháng năm 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Phá anh chỉ mệt thôi
  15 Tháng năm 2020
 12. Snow - chan
  15 Tháng năm 2020
 13. Snow - chan
  Snow - chan
  mệt quá . Thôi fly island khác
  15 Tháng năm 2020
 14. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Chưa quên chuyện điểm chác à ? -.-' Lâu thế.
  15 Tháng năm 2020
 15. Snow - chan
  Snow - chan
  em zai lắm anh
  15 Tháng năm 2020
 16. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Mà lúc học sao ko tắt tb ? :] Mà lúc đó kino nhắn gì mà đến nỗi ko học đc ?
  15 Tháng năm 2020
 17. Snow - chan
  Snow - chan
  sao anh hỏi nhiều thía ? em đang học
  15 Tháng năm 2020
 18. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Hok gì trên diễn đàn thế ? :)
  15 Tháng năm 2020
 19. Snow - chan
  Snow - chan
  văn !
  15 Tháng năm 2020
 20. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  15 Tháng năm 2020
 21. Snow - chan
 22. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Cái đấy từ cái thuở này rồi chơ
  15 Tháng năm 2020
 23. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Cái đấy từ cái thuở nào rồi chơ
  15 Tháng năm 2020
 24. Kino-Kun
  Kino-Kun
  15 Tháng năm 2020
 25. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Anh mô? minh mới 13t
  15 Tháng năm 2020
 26. Kino-Kun
  Kino-Kun
  e lớp 7 anh =)))
  15 Tháng năm 2020
 27. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Mình cũng lớp 7. sinh cuối 12
  15 Tháng năm 2020
-->